نتایج نظرسنجی «شبکه خبر» نشان می‌دهد:

موافقت ۵۸ درصدی با توقف غنی‌سازی اورانیوم در برابر لغو تدریجی تحریم‌های بین‌المللی

۵۸ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی سایت رسمی «شبکه خبر»٬ شبکه شش صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران در برابر لغو تدریجی تحریم‌ها شدند.

در این نظر‌سنجی ۲۲ درصد از شرکت کنندگان نیز خواستار «اقدام تلافی جویانه ایران در بستن تنگه هرمز» شده‌اند.

۲۰ درصد دیگر شرکت کنندگان نیز گزینه «مقاومت در برابر تحریم های یکجانبه برای حفظ حقوق هسته‌ای» را انتخاب کرده‌اند.

این برای نخستین‌بار است که صدا و سیما در نظرسنجی خود به صورت عمومی از گزینه «توقف غنی‌سازی اورانیوم» استفاده کرده و نتایج آن را در دسترس عموم قرار می‌دهد.

بسیاری از نظرسنجی‌های این سازمان به خصوص در مورد برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به صورت میدانی انجام می‌شود و نتایج آن نیز محرمانه است.

نتایج نظرسنجی سایت «شبکه خبر» به روشنی نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد از مردم با ادامه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در برابر تحریم‌ها موافق نیستند.

نتایج این نظرسنجی در شرایطی در دسترس عمومی قرار گرفته که در روز‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی از مردم خواسته‌اند در برابر تحریم‌ها مقاومت کرده و حتی یک «آخ» هم نگویند.

اندکی پس از تنظیم این خبر، مسولان این شبکه تلویزیونی، این نظرخواهی را از صفحه اصلی سایت «شبکه خبر» حذف کرده و نظرسنجی جدیدی جایگزین آن کردند.

زمانی که این نظرسنجی حذف شد٬ آمار موافقان با توقف غنی‌سازی به حدود ۶۳ درصد رسیده بود.

کاربر مهمان در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۱ :
در کشور دیکتاتوری که حرف حرف

در کشور دیکتاتوری که حرف حرف یک نفر است. تمام رسانه ها هم مجبورند منعکس کننده نظر و خواست او باشند. کاملا واضح است که خامنه ای اینطور خواسته. و معنی آن اینست که آقا را برای نوشاندن جامی آماده می کنند که همانند جامی که خمینی نوشید و یکسال بعد هم ارتحال کرد را بنوشد.

اینها نه تنها حرف زدن لباس پوشیدن منطق تفکر برداشت از دین خودخواهی هایشان و ... هیچ چیز دیگرشان شبیه مردم نیست بلکه مردنشان هم شبیه مردم نیست. بجای مردن ارتحال می کنند!!!!!!!!!! و جنازه شان هم بیرون می افتد و 3 روز پس از مرگ خاک میشوند تا مصادف با روزی دلخواه به خاک سپرده شوند!!!!!!!!!!

کاربر مهمان ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﻳﺎﻥ در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۱ :
ﺗﻤﺎﻡ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ اﻳﻦ ﺧﻂﺮ

ﺗﻤﺎﻡ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ اﻳﻦ ﺧﻂﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻋﻤﺎﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﺯ ﻏﺮﻭﺭﺷﺎﻥ ﻧﺎﺷﻲ ﺷﻮﺩ اﺯ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺳﺎﺩﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺭﻫﺒﺮ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﻗﺪﺭﺕ اﻭ ﻣﻂﻠﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺣﺎﻝ اﺯ ﻛﺠﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎ اﺯ ﻫﻮاﻱ ﻧﻔﺲ و ﻏﺮﻭﺭ ﻛﺎﺫﺏ ﻣﺎ ﻧﺎﺷﻲ ﻧﻤﺸﻮﺩ. ﺟﻮاﺏ اﻳﻦ ﺳﻮاﻝ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺷﻮاﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﻭﻗﺘﻲ اﻣﻴﺎﻝ و ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻱ ﻣﺎ اﺯ اﻣﻜﺎﻧﺎﺕ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺎ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﻪ اﻧﺪاﺯﻩ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻴﻢ و ﻫﺮ ﻣﺨاﻟﻔﺘﻲ ﺭا ﺑﺎ ﭼﻮﺏ و ﭼﻤﺎﻕ ﭘﺎﺳﺦ ﺩاﺩﻳﻢ و ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻳﻢ ﻫﺰاﺭاﻥ ﻫﺰاﺭ اﻧﺴﺎﻥ ﺭا ﻓﺪاﻱ اﻳﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻛﻨﻴﻢ و ﺣﺮﻑ ﺁﻧﻬﺎ ﺭا ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺷﻤﺎﺭﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻡ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻂﺎن ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻬﻮ اﻧﺠﺎﻡ ﺩاﺩﻩ اﺳﺖ ﻭاﻗﻌﺎ ﻛﻪ ﭼﻪ اﺭﺯاﻥ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ و اﻣﻴﺪﻫﺎﻱ ﻣﻠﺘﻲ ﺭا ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﺩاﺩﻳﺪ و ﺧﻮﺩ ﺭا ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﻳﻚ ﺭاﻩ ﺑﻲ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻛﺮﺩﻳﺪ .

کاربر مهمان در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۱ :
هخودم با همتون مقابله میکنم

هخودم با همتون مقابله میکنم زنده باد امام خامنه ای زنده باد بشار اسد زنده باد مملکت مهدی .ما این همه شهید ندادیم تا امثال شما جوجه ها بخوایید تمومش کنید پناه برخدا روزیه که هیچ مسلمان ایرانی زنده نباشه بخوایید.....

کاربر مهمان در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۱ :
کامنت

به نظر من دولتمردان در جمهوری اسلامی با انتشار این نوع اخبار قصد بر این دارند که اگر مصالحه ای با قدرتهای بزرگ صورت پذیرفت، افکار عمومی در داخل آمادگی داشته باشد. در ضمن توجیه زیبا برای دولتمردان در داخل. البته لازم به ذکر است که نوشیدن جام زهر در آن جامعه دور از انتظار نیست.

خُسن آقا در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۱ :
http://blog.hasanagha.org
دستور آقا است!

یقینا دستور از بالا بالاها آمده وگرنه شبکه خبر نمی‌توانست چنین کند. هیچ کس حتی مجلس هم بدون دستور سید علی آقا نمی‌تواند چنین غلطی بکند. یقینا آقا تصمیم به نوشیدن جام زهر گرفته به همین دلیل هم دارند با این روش‌ها مردم و حزب اللهی ها را آماده می‌کنند! یادتان رفته اقا فرمودند:

کسانی که دم از مذاکره با آمریکا می‌زنند یا از الفبای سیاسی چیزی نمی‌دانند و یا الفبای غیرت را خوب ننوشته‌اند.

تصمیم به عقب نشینی از مواضع اتمی هم چیزی نیست بجز نه تنها مذاکره با آمریکا بلکه تعظیم در برابر خواسته آنها همزمان!

shadi در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۱ :
می خواهند دلیلی برای عقب نشی

می خواهند دلیلی برای عقب نشی و شکستشان پیدا کنند

تهمتن - ش در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۱ :
حقارت عقب شيني و دروغ نطرسنجي علي خامنه اي !!

اين نظرسنجي دروغ محض است - علي خامنه اي مي خواهد شكست در ماجراجويي اتمي اش را به نظر مردم ايران وصل كند !!!!؟؟؟؟ اما اگر علي خامنه اي اين شكست خفت بار را قبول كند; عقب نشيني و شكست هاي خفت بار ديگري هم قطعا در راه است .

هيچگونه ظلم و ستمي بي جواب نخواهد ماند حتا اگر ٣٣سال هم ادامه داشته باشد. مدتهاست كه حلقه دار بر گردن علي خامنه اي و نظام خونريز اسلامي و مزدوران حامي اين نظام و سركردگان آن تنگ و تنگتر گرديده و در حال حاضر طناب دار در مرحله ي كشيدن است و كليت نظام در پروسه ي جان دادن ست.

ali در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۱ :
الان شده 61%با توجه به اینکه

الان شده 61%
با توجه به اینکه مراجعین به سایت صدا و سیما بیشتر از طرفداران حکومت می باشند.

ارسال نظر جدید

این مورد تنها در اختیار مدیران سایت بوده و برای عموم نمایش داده نمی شود.
Image CAPTCHA

www.digarban.com (2017)