یادمان محل جلوس علی خامنه‌ای در کوهنوردی

این تصویر مربوط به سفر سال ۱۳۸۴ علی خامنه‌ای به کرمان است که یک پایگاه بسیج٬ در محل استراحت وی به هنگام کوهنوردی یادمانی نصب کرده است.

در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ :
kami

امام خامنهی عزیز در بچگی بسیار روی ...نشستند آیا
شما ها هی باید عکس .... را تابلو کنید و به ان بگویید
محل جلوس رهبر ؟؟؟ شرم کنید و محل نشستن را کش ندهید.

در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ :
محنت های یک ملت را نمیتوان

محنت های یک ملت را نمی توان سرکوب کرد زیرا ملت بالاخره راهی برای ّن پیدا خواهد کرد. (نلسون ماندلا)

در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ :
سيدمجيد

عجب تخم ... نامردي ين اينا ديگه . ..... چاپلوس پست سيرت پست فطرت. چند روز پيش جووني روديدم مي ناليدکه صابخونه گفته بايد 5 تومن - 5 ميليون تومان - بر پول پيش بيفزايي !! اين تابلوي پاچه خواري چقدر ازاون پول پيش ميشه - حالا بگذريم از خانه سازي هاي في سبيل الله " ا.ن" که خدايش ذليل کناد

در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ :
از مرقد مطهر تا ..... معطر

از مرقد مطهر تا .... معطر

ارسال نظر جدید

Image CAPTCHA

www.digarban.com (2017)